• Thông tin chi tiết
  • Bình luận
  • TRANG PHỤC CHỮA CHÁY DÀNH CHO LỰC LƯỢNG DÂN PHÒNG, CƠ SỞ, ĐỘI PCCC CHUYÊN NGÀNH

    Trang phục được trang bị cho lực lượng dân phòng, cơ sở, đội pccc chuyên ngành theo đúng Thông tư số 48/2015/TT-BCA

    Bộ trang phục bao gồm: quần áo chữa cháy, găng tay chữa cháy, mũ chữa cháy, ủng chữa cháy, khẩu trang chữa cháy.